دانستنی های ورزشی

بسکتبال چیست | همه چیز در مورد ورزش بسکتبال

بسکتبال چیست | همه چیز در مورد ورزش بسکتبال

در پاسخ به سوال تعریف بسکتبال چیست باید بگوییم بسکتبال ورزشی گروهی است که بین ده بازیکن داخل زمین صورت می گیرد. هر تیم شامل ۱۲ بازیکن (۵ تا  اصلی و حداکثر ۷ تا ذخیره) است و همه بازیکنان طبق قانون بازی موظفند  که فقط با دست توپ را لمس  کنند . هدف بسکتبال چیست؟…