کلاس یوگا

فواید یوگا | ورزش یوگا چه تأثیری بر جسم و روح دارد؟

فواید یوگا | ورزش یوگا چه تأثیری بر جسم و روح دارد؟

هنگامی که مردم درمورد یوگا صحبت می کنند اغلب به مزایای فیزیولوژیکی تمرینات اشاره می کنند، مانند افزایش انعطاف پذیری و کاهش سفتی ماهیچه ها، و از فواید یوگا برای ذهن و فواید یوگا برای روح غافل می شوند. مطالعات متعددی برای ارزیابی اثربخشی یوگا بر مغز و سلامت روان انجام شده است در این…