مدرسه شنا چیست؟| شرایط تأسیس مدارس شنا

کلاس شنا

اغلب والدین سعی دارند تا فرزند آن ها در سنین کودکی مهارت شنا کردن را بیاموزد. به همین جهت به دنبال مرکز آموزش شنا با بهترین کیفیت و مناسب ترین هزینه آموزش شنا میگردند.در این مقاله درباره ویژگی های مرکز آموزش شنا و مدرسه شنا کودکان و شرایط تاسیس مدارس شنا بحث میکنیم .در ابتدا به این موضوع میپردازیم که مدرسه شنا چیست.

مدرسه شنا چیست؟

در مدرسه شنا کودکان با هزینه آموزش شنا مطلوب فرزندان شما حرکات شنای پایه را آموزش دیده و بعد از آن در سطحی حرفه ای تر قدم می گذارند.در مدارس شنا به فرزندانتان بعد از یادگیری چهار رشته شنا ( کرال پشت، کرال سینه، قورباغه و پروانه ) به صورت آموزش خصوصی شنا یا عمومی که معمولا یک ترم (10 جلسه ) می باشند،  مباحثی مثل : اصلاح تکنیک – تقویت سرعت- افزایش آمادگی جسمانی و کلیه موارد آزمون نجات غریق (فقط در مدرسه نجات غریق) آموزش داده می شود.نتیجه شرکت در مدرسه شنا چیست؟به افرادی که در مدارس شنا شرکت می کنند پس از اتمام دوره و قبولی در آزمون های مختلف مثل آزمون نجات غریق (دیده بانی )، گواهینامه اهدا میشود. این مدرک مدارس شنا از فدراسیون صادر میشود.

به منظور بسط و توسعه مشاركت مردم و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي تحت عنوان افراد حقيقي و حقوقي در راستاي حمايت از سرمايه گذاري در ايجاد و تأسيس مدارس شنا، فدراسیون شنا شرایطی را تعیین نموده که در ذیل به آن اشاره می شود.

شرايط احراز مؤسس مدارس شنا

 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران

 • اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور

 • التزام عملي به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

 • نداشتن سوء پيشينه كيفري از مراجع رسمي

 • حداقل مدرك تحصيلي ديپلم

 • مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه عمومي (ويژه آقايان)

 • عدم اعتياد به مواد مخدر (گواهي عدم اعتياد از مراجع رسمي)

در صورتي كه موسس يا موسسان شخص يا اشخاصي حقوقي باشند فرد يا افرادي كه به عنوان نماينده ايشان معرفي گرديده بايد داراي شرايط فوق الذكر در اين ماده باشند.

وظايف موسس مدارس شنا

 • اخذ مجوز رسمي تأسيس مدارس شنا (پروانه بهره برداري) از فدراسيون شنا و هيأت هاي شناي استان ها

 • تضمين منابع مالي لازم جهت تأمين هزينه هاي مدرسه شنا حداقل براي مدت يكسال

 • تأمين فضا و امكانات استاندارد مدرسه اعم از باشگاه شنا (استخر) تجهيزات رفاهي و كمك آموزشي

نکته: فضاي آموزشي موردنياز و همچنين باشگاه شنا(استخر) چنانچه در مالكيت موسس نباشد مي تواند بصورت اجاره اي در اختيار مدرسه قرار گيرد.
 • تأمين نيروهاي متخصص فني در دو بخش بانوان و آقايان اعم از مربيان رسمي، استعدادياب، مشاور، پزشك و … طبق ضوابط و مقررات دستورالعمل مذكور

 • ارائه پيشنهاد دو نفر واجد شرايط احراز مديريت داخلي(فني) مدرسه در دو بخش بانوان و آقايان

 • عدم واگذاري مجوز صدور تأسيس و بهره برداري مدرسه شنا به غير

 • تضمين شعائر اسلامي و رعايت اصول اخلاقي و فرهنگي در اداره امور مدرسه شنا

 • نظارت بر عملكرد اجرايي پرسنل مدرسه شنا

 • تهيه و ارائه لوگو، مهر و نام مناسب و معتبر جهت ثبت عنوان مدرسه

 • ضوابط و مقرارت افزايش شعبات نيز براساس الزامات دستورالعمل تاسيس مدارس شنا خواهد بود.

 • ضوابط و مقرارت افزايش شعبات نيز براساس الزامات دستورالعمل تاسيس مدارس خواهد بود.

شرايط احراز مدير مدرسه شنا

 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران

 • اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور

 • التزام عملي به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

 • نداشتن سوء پيشينه كيفري از مراجع رسمي

 • گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از مراجع رسمي

 • داراي سلامت رواني و جسماني متناسب با انجام وظيفه مربوطه

 • داراي مدرك تحصيلي ليسانس (ترجيحاً تربيت بدني يا مديريت)

 • داراي حداقل 3 سال سابقه فعاليت در امور ورزشي

 • داراي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت(ويژه آقايان)

 • داشتن مدرك مربيگري درجه 3 فدراسيون مرتبط با عنوان مدرسه (در رشته شنا حداقل مربيگري درجه 2) 

شرح وظايف مديران (مديره/مدير) مدرسه شنا:

 • برنامه ريزي و سازماندهي آموزشي و تمريني

 • حفظ سلامت و شادابي نوآموزان با رعايت اصول ايمني و بهداشتي (اخذكارت بيمه ورزشي و بيمه مسئوليت مدني در قبال حوادث)

 • نظارت بر عملكرد مربيان سطوح مختلف مدارس شنا

 • رعايت دقيق شعائر اسلامي و اخلاقيات در انجام امور محوله مدرسه

 • نصب پروانه تأسيس مدارس شنا (تأئيد صلاحيت مديريت فني) در محل ديد عموم

 • بكارگيري از مربيان مجرب داراي كارت رسمي مربيگري از فدراسيون شنا با رعايت حضور در دوره هاي بازآموزي

 • رعايت دقيق آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به مدارس شنا (ابلاغي از فدراسيون شنا)

 • ارائه گزارشات ماهانه و فصلي از عملكرد مدرسه به هيأت شناي استان (فدراسيون شنا)

 • حسن رعايت روش هاي آموزشي ابلاغي فدراسيون (سطح بندي آموزش)

امكانات و تسهيلات موردنياز براي صدور مجوز مدارس شنا:

1-دارا بودن استخر روباز يا سرپوشيده به صورت اجاره و يا مالكيت حداقل 3جلسه 5/1 ساعته در هفته.

 • استخر آموزشی 6 در 10 متر با عمق 70 سانتی متر تا 1 متر.

 • استخر تمرینی 2 در 25 متر با عمق 70 سانتی متر تا 1 متر.

نکته: پس از پايان مدت اجاره و يا فسخ قرارداد به هر نحو ممكن، مجوز صادر شده ابطال مي شود. بديهي است مالك باشگاه (استخر) در زمان اجاره به فرد ديگر ملزم به اخذ مجوز مجدد از مراجع ذيربط مي باشد.

2-مكان اداري مناسب براي انجام امور ثبت نام و مديريت مدرسه

3-دارا بودن خط تلفن ثابت

4-در پايان هر ترم آموزشي پس از قبولي در آزمون هاي مصوب به نوآموزان گواهي نامه پايان دوره اعطاء مي گردد، بديهي است اين گواهي نامه از طريق فدراسيون شنا يا هيات شناي استان صادر و در اختيار مديران مدارس گذاشته خواهد شد.

ساختار و تشكيلات مدارس فدراسيون:

موسس مدرسه: به شخصي گفته مي شود ضمن شرايط مطروح در ماده 4 مسئول و پاسخگوي اصلي مدرسه، باشد.

مدير مدرسه: به شخصي(اعم از خانم يا آقا) گفته مي شود كه ضمن شرايط مطروح در ماده 6، مسئوليت نظارت و هماهنگي اداره امور فني و اجرايي مدرسه نيز بر عهده دارد.

سرمربي مدرسه: به شخصي گفته مي شود كه بالاترين مدرك مربيگري در رشته مورد تقاضا با حداقل تجربه 2 سال سابقه فعال با مدرك مربيگري الزامي داشته باشد و مسئوليت فني مدرسه در زمينه برنامه ريزي آموزشي و تمريني، انتخاب مربيان نخبه و نظارت بر كار مربيان و كارشناسان را زير نظر مدير مدرسه بر عهده دارد.

مربي آموزشي: به فردي گفته مي شود كه حداقل داراي كارت مربيگري درجه 3 در رشته مطروحه بوده و مسئوليت آموزش مهارت هاي پايه ورزشكاران (نوآموزان) را بر عهده دارد.

مربي تمريني: به فردي گفته مي شود كه داراي كارت مربيگري درجه 3 در رشته مطروحه بوده و مسئوليت تمرين ورزشكاران را بر عهده دارد (مدرك مربيگري ويژه رشته شنا حداقل درجه 2 مي باشد).

كارشناس استعدادياب: به فردي گفته مي شود كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي تربيت بدني و كارت مربيگري درجه 3 در رشته مطروحه بوده (در رشته شنا حداقل درجه 2 الزامي است) و مسئوليت شناسايي و نظارت برمراحل جذب، پرورش و نگهداشت مستعدين رشته هاي تحت پوشش را بر عهده دارد.

انجمن اولياء و مربيان: اين انجمن به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت بين اولياء و حمايت هاي مالي و معنوي از نوآموزان و مربيان و كادر فني تشكيل مي شود.

مسئول امور مالي: فردي است كه مسئوليت امور مالي مدرسه را بر عهده داشته و زيرنظر مديريت مدرسه انجام وظيفه مي نمايد.

مسئول تداركات: به فردي اطلاق مي گردد كه كليه امور مربوط به حمايت و پشتيباني از نوآموزان، مربيان و كادر فني را در مدرسه به عهده دارد.

مشاور پزشكي: به فردي اطلاق مي گردد كه داراي مدرك پزشكي بوده و حسب ضرورت براي انجام معاينات باليني از نوآموزان با هماهنگي با مديريت و سرمربي مدرسه پرونده پزشكي نوآموزان را تكميل و در راستاي سلامت جسماني آنها اقدام نمايد.

مشاور روانشناسي: به فردي اطلاق مي گردد كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناس ارشد روانشناسي بوده و حسب ضرورت براي انجام مصاحبه با نوآموزان با هماهنگي با مديريت و سرمربي مدرسه پرونده روانشناسي و روانپزشكي نوآموزان را تكميل و در راستاي سلامت جسماني آنها اقدام نمايد.

وظايف مدارس فدراسيون شنا:

 • مهيا نمودن زمينه و شرايط در حد استاندارد براي جذب نوآموزان گروه هاي سني 5 الي 14 سال در اولويت فراگيري شنا

 • انجام تبليغات و اطلاع رساني (برحسب واقعيت)

 • بكارگيري نيروهاي متعهد و دلسوز بعنوان كادر مدرسه با رعايت در نظر گرفتن تخصص و صلاحيت هاي مورد لزوم براي ارائه خدمت به كودكان و نوجوانان

 • برنامه ريزي آموزشي و تمريني مهارت هاي صحيح رشته هاي ذيل مدرسه (حسب دستورالعمل هاي ابلاغي فدراسيون شنا).

 • برگزاري جلسات با اولياء نوآموزان و تشكيل كميته اولياء و مربيان بمنظور مشاركت بيشتر خانواده ها در ارتقاي وضعيت مدرسه

 • حمايت و پشتيباني از مربيان دلسوز و متعهد با ايجاد بسته هاي انگيزشي و تشويقي جهت حفظ حضور ايشان در مدرسه

 • هماهنگي در راستاي آموزش هاي ضمن خدمت و ارتقاي علمي و مهارتي مربيان مدرسه با مراكز ذي صلاح

 • هماهنگي و ارتباط مستمر با هيأت شناي استان و يا فدراسيون جهت اطلاع از آئين نامه ها و مقررات و تسهيلات جديد

 • تشكيل تيم هاي منتخب درگروه هاي سني(ويژه مدراس تمريني)

 • شركت در مسابقات گروه هاي سني مدارس شناي استان يا كشور(ويژه مدارس تمريني)

 • شناسايي وكشف نخبگان و معرفي آنها به هيأت شناي استان يا فدراسيون شنا

 • انجام فعاليت هاي اقتصادي سالم و مطابق شرع و قوانين جهت تأمين نيازهاي مالي مدرسه

همچنین یادآور میشویم که ما در آسان اسپرت با هدف بالابردن سطح کیفیت کلاس ها و وجود مرجعی برای کلاس های ورزشی اقدام به معرفی این کلاس ها نموده ایم. یکی از همین بخش ها، معرفی مدارس شنا می باشد که شما می توانید به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت آسان اسپرت بدست بیاورید.

خرید بلیط استخر
نوشته قبلی
نوشته بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *